BulgarianCroatianEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

System_S

Modułowy system paneli osłonowych wykonany z materiału izolacyjnego do stosowania w rozdzielnicach metalowych. Zastosowanie systemu pozwala na uzyskanie II klasy izolacji w obudowach typu ONS, OWS, OKS, BNS, BKS, system stosowany jest również jako estetyczne maskownice w obudowach typu DW ale w tym przypadku uzyskuje się tylko I klasę izolacji. „System S” nadaje się również z powodzeniem do stosowania w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego (uwaga! ze względu na dużą ilość wykonań obudów termoutwardzalnych typu OPS i OPN istnieje ryzyko że „System S” nie będzie pasować do wybranej obudowy, dlatego należy skontaktować się z producentem zapytania@hsypniewski.com.pl ). Modułowość sytemu polega na zabudowywaniu obudów na powierzchni x-y (x-liczba modułów na szerokości obudowy, y- liczba modułów na wysokości obudowy). Najmniejsza standardowo produkowana obudowa posiada wymiar 1-3 moduły  a największa 4-13 modułów.

„System S” składa się z maskownic P1-1.0 ( 250x150- pozwala zabudować do 12 S-ów), P1-1.5 (250x225- pozwala zabudować do 12 S-ów), tablic licznikowych 1 fazowych TL-1F , tablic licznikowych 3 fazowych TL-1F+TLG oraz blach montażowych i szyn TH.

Do konfigurowania szaf służy darmowy program „System S”- udostępniony  w  zakładce „DO POBRANIA

W celu szybkiego zrozumienia montażu systemu S zapraszamy na prezentację filmową dostępną do pobrania "W TYM MIEJSCU"

Elementy montażowe

 

Przykład blachy montażowej [BM]
zamocowanej na ceownikach [CMY]

   Rozmieszczenie ceowników (CMY) w konstrukcji wewnętrznej umożliwia montaż wsporników (WP) paneli osłonowych (P-1) tablic licznikowych (TL-1F), blach
1 – Obudowa metalowa [z drzwiczkami oraz zamkiem]
2 – Plecy
3 – Osłony boczne
4 – Osłona [góra, dół – obudowy] GD-O lub GD-L
5 – Ceowniki montażowe
 

Schemat montażu paneli osłonowych

   Przykład montażu elementów “Systemu S” wraz z 3 fazową tablicą licznikową [TL-1F + TLG], zamontowaną bezpośrednio na ceownikach [CMY]. Reszta paneli została dobrana pod względem wysokości aparatury którą mają maskować.Gdy znamy rozmieszczenie aparatury, możemy przystąpić do montażu elementów konstrukcyjnych.
Całość wspiera się na ceownikach (CMY) przytwierdzonych do izolowanych elementów szafy (Osłon GD-O). Na nich montujemy bla-chy montażowe (BM) i euroszyny pod konkretną aparaturę. Którą izolu-je się montując panele osłonowe (P-1).
Do ceowników (CMY) konstrukcji wewnętrznej przykręca się wsporniki (WP) za pomocą blachowkrętów (BL).
Bezpośrednio na wsporniki (WP) montowane są panele osłonowe (P1), przytwierdzane śrubami (SP) przystosowanymi do plombowania.
W celu zwiększenia dystansu od poziomu ceownika (CMY), stosuje się przedłużenie wsporników (P), wkręcanych bezpośrednio w wspor-niki (WP) bez użycia narzędzi.
Tablica licznikowa (TL-1F) montowana jest bezpośrednio na ceowniku (CMY) za pomocą blachowkrętów, które przysłania się zaślepką (ZP) wypełniającą otwór.
Całość konstrukcji szczelnie wypełnia szafę zapewniając bez-pieczeństwo i estetykę wykonania.
Modułowe wykonanie paneli pozwala na tworzenie wielowymiaro-wych konstrukcji dostosowanych do najróżniejszych potrzeb zaawansownych konstrukcji.
Zapewniając ich bezpieczeństwo jak i łatwość montażu.
Obudowy wyposażone w “System S”, posiadają atest BBJ co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność.
 

Panel Osłonowy P1-1.0, z zamontowanymi aparatami „S”

 

 Panel podstawowy (P1-1.0) ma wymiary: szerokość 250 mm, wysokość 150 mm. W ofercie znajduje się również Panel osłonowy (P1-1,5) o wymiarach: szerokość 250 mm, wysokość 225 mm.
Oba panele mają wytłoczone przesłabienia, ułatwiające wycięcie odpowiedniej wielkości modułowego otworu pod aparaturę elektryczną.
 

Tablica licznikowa TLG – górna

 W ofercie Firmy H. Sypniewski znajduje się tablica licznikowa (TL-1F) pod licznik jednofazowy oraz tablica licznikowa (TL-1F+TLG) pod licznik trójfazowy.

Tablica licznikowa TL-1F dla licznika jednofazowego
Dwie tablice licznikowe TL-1F i TLG tworzą pole
pod licznik trójfazowy [TL-3F] 25A – [3 moduły]

 Połączenie tablic licznikowych wykonuje się bez użycia narzędzi
i dodatkowych części złącznych, gdyż TLG posiada specjalnie do tego celu skonstruowane zaczepy, które sztywno łączą obie części.

Głębokość montażu

 

  Poziom III
Panel osłonowy zamocowany na wsporniku
WP i dwóch przedłużaczach wspornika P
W przypadku bardzo wysokich aparatów.
Poziom II
panel osłonowy zamocowany na
wsporniku WP i jednym
przedłużaczu wspornika P.
Doskonały do osłony rozłączników.
Poziom I
panel osłonowy z przesłabieniami
zamocowany na wsporniku WP
Dostosowany pod “S-y”.
Poziom 0
tablica licznikowa TL zamontowana bezpośrednio na ceownikach montażowych
 

Montaż paneli i osłon bocznych do obudowy

 Przykład kompletnie wyposażonej obudowy.
Trójfazowa tablica licznikowa na “0 poziomie”, osłonięto panelem P-1 “S-y”. Osłonięta aparatura na “3 poziomie” – 3 panele zabezpieczające “S-y” poziom pierwszy, drugi
i trzeci.
 

 Osłony boczne

 Gdy sąsiadujące ze sobą panele osłonowe (P1) montowane
są na różnej głębokości, wówczas pomiędzy poziomami powstaje otwór, który jest zasłaniany przesłonami bocznymi.
Przesłony boczne [PB], dzięki swej konstrukcji uniemożliwiają bezpośredni dostęp do części będących pod napięciem. Sposób zakładania przesłon bocznych do paneli osłonowych przedstawiają poniższe zdjęcia.Na zdjęciu widać, iż zaczep przesłony bocznej wprowadzany jest do otworu panela osłonowego.
Na zdjęciu B przedstawiono oba elementy przylegające do siebie.
Sąsiadujące ze sobą panele osłonowe (P1-1,0 i P1-1,5) zamontowane na tej samej głębokości mogą być łączone za pomocą łącznika osłon (tzw. jaskółczy ogon”- JO ), co znacznie obniża koszty wykonania kompletnej obudowy.
Kombinacje łączenia poszczególnych paneli przedstawia poniższy rysunek:

ŁĄCZNIK  PANELI OSŁONOWYCH „JASKÓŁCZY OGON”

 
 
 Panel osłonowy P1-1.0 z przesłoną boczną PB
Sposób łączenia paneli osłonowych za pomocą łącznika JO „Jaskółczy ogon”

Elementy wchodzące w skład systemu  „System S”

System paneli osłonowych „System S”

Index Nazwa Oznaczenie Szerokość [mm] Wysokość [mm] Głębokość [mm] Cena netto [PLN]
1-02-0-1500-000-0021 Element Systemu S Blachowkręt BL 4,8 x 13 nd. nd. nd. 1,00 zł
1-10-0-0000-000-0153 Element Systemu S Euroszyna TS 35-244 nd. nd. nd. 5,31 zł
1-10-0-0000-000-0159 Element Systemu S Euroszyna TS 35-494 nd. nd. nd. 6,12 zł
0-06-0-0810-000-0015 Element Systemu S cznik paneli (jaskółczy ogon) JO nd. nd. nd. 0,58 zł
1-02-0-1500-000-0004 Element Systemu S Nakrętka klatkowa M6K nd. nd. nd. 0,92 zł
1-02-0-1500-000-0005 Element Systemu S Nakrętka klatkowa M8K nd. nd. nd. 2,08 zł
0-12-0-0810-000-0004 Element Systemu S Nakrętka specjalna NS8 nd. nd. nd. 2,08 zł
0-06-0-0810-000-0002 Element Systemu S Osłona G-D.O nd. nd. nd. 7,51 zł
0-06-0-0810-000-0003 Element Systemu S Osłona G-D.L nd. nd. nd. 8,06 zł
0-06-0-0810-000-0004 Element Systemu S Panel osłonowy (250x150) P1-1.0 nd. nd. nd. 6,12 zł
0-06-0-0810-000-0005 Element Systemu S Panel osłonowy (250x225) P1-1.5 nd. nd. nd. 6,81 zł
0-02-0-0810-000-0003 Element Systemu S Pole montażowe BM1.0 nd. nd. nd. 7,85 zł
0-02-0-0810-000-0004 Element Systemu S Pole montażowe BM1.5 nd. nd. nd. 9,36 zł
0-06-0-0810-000-0006 Element Systemu S Przedłużacz wspornika P nd. nd. nd. 1,39 zł
1-06-0-0000-000-0013 Element Systemu S Przepust kablowy GM nd. nd. nd. 5,78 zł
0-06-0-0810-000-0007 Element Systemu S Przesłona boczna PB-1 nd. nd. nd. 4,16 zł
0-06-0-0810-000-0008 Element Systemu S Przesłona boczna PB-2 nd. nd. nd. 4,39 zł
0-06-0-0810-000-0009 Element Systemu S Przesłona boczna PB-3 nd. nd. nd. 4,39 zł
0-13-0-0810-000-0005 Element Systemu S ruba SP nd. nd. nd. 0,81 zł
0-06-0-0810-000-0010 Element Systemu S Tablica licznikowa dolna TL-1F nd. nd. nd. 11,32 zł
0-06-0-0810-000-0011 Element Systemu S Tablica licznikowa górna TL-G nd. nd. nd. 6,12 zł
0-06-0-0810-000-0012 Element Systemu S Wspornik WP nd. nd. nd. 1,39 zł
0-02-0-0810-000-0005 Element Systemu S Wspornik WE2 nd. nd. nd. 1,85 zł
0-02-0-0810-000-0006 Element Systemu S Wspornik WE3 nd. nd. nd. 2,19 zł
0-07-0-0810-000-0013 Element Systemu S Zaślepka ZP nd. nd. nd. 0,81 zł