Trwa ładowanie...

Oferta: Rozdzielnice słupowe

Obudowy metalowe do rozdzielnicy stacji transformatorowej

Rozdzielnica słupowa RS AL aluminiowa Rozdzielnica słupowej stacji transformatorowej służy do zabezpieczenia transformatora po stronie nn oraz do rozdziału wychodzących z niej obwodów zasilających. Może być wykonana z pomiarem kontrolnym oraz z obwodem oświetlenia ulicznego. Jako aparaty zabezpieczające odpływy mogą być zastosowane aparaty listwowe. Obudowa rozdzielnicy słupowej RS AL wykonana jest z blachy aluminiowej, posiada na daszku kominki do wprowadzania kabli oraz w podłodze przepust do wprowadzania i wyprowadzania kabli. Rozdzielnica słupowa RS AL posiada jako wyposażenie dodatkowe kanał kablowy do zabezpieczenia kabli wprowadzanych do obudowy.

Rozdzielnica słupowa RS-I izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego

Rozdzielnica słupowej stacji transformatorowej służy do zabezpieczenia transformatora po stronie nn oraz do rozdziału wychodzących z niej obwodów zasilających. Rozdzielnica może być wykonana z pomiarem kontrolnym oraz z obwodem oświetlenia ulicznego. Jako aparaty zabezpieczające odpływy mogą być zastosowane aparaty listwowe. Obudowa rozdzielnicy słupowej RS-I wykonana jest z tworzywa chemoutwardzalnego, posiada na daszku kominki do wprowadzania kabli oraz w podłodze przesłabienie do wycięcia przepustu kablowego. Rozdzielnica słupowa RS-I posiada jako wyposażenie dodatkowe aluminiowy kanał kablowy do zabezpieczenia kabli wyprowadzanych z obudowy.